Choć trwało to kilka miesięcy i wymagało uzyskania stosownej zgody Urzędu Morskiego, to gmina Kamień Pomorski nareszcie uporządkowała teren wokół Głazu Królewskiego. Z linii brzegowej, tzw. dzikiej plaży i najbliższego otoczenia Głazu, będącego pasem technicznym Urzędu Morskiego zniknęły śmieci i chaszcze.

Problem pojawił się na początku roku i trwał niestety przez okres sezonu letniego. Przybywający na miejsce Mieszkańcy oraz Turyście mieli możliwość podziwiania wyrastających chaszczy. Do uprzątnięcia terenu pasa technicznego wymagana była stosowna zgoda Urzędu Morskiego.