Lubicie spacerować plażą? Zbieracie bursztyny? Udało Wam się znaleźć naprawdę dorodny okaz? Jeżeli tak, to wyobraźcie sobie, że 157 lat temu w Rarwinie (gm. Kamień Pomorski) znaleziono największy okaz bursztynu bałtyckiego ważący 9,75 kilograma!

Największym znalezionym dotychczas okazem żywicy kopalnej jest Burma Amber ważący 15,25 kilograma. Okaz ten znajduje się w British Museum w Londynie. Jest to jednak retynit, czyli mniej szlachetny krewny bursztynu. Rekordzistą wśród bałtyckich sukcynitów jest otoczak z Muzeum Przyrodniczego w Berlinie, ważący 9,75 kg. Znaleziono go w okolicach Kamienia Pomorskiego w 1860 roku w Rarwinie.

Poszukiwanie złóż kopalin lub ich wydobywanie bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nich warunków stanowi przestępstwo z art. 176 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Można to jednak robić inaczej. Najprostszy i najstarszy sposób na pozyskanie bursztynu to zbieranie go na plaży. Spore ilości bursztynu spoczywają na dnie Bałtyku i są wyrzucane podczas sztormów.

Bursztyn to kopalna żywica która wydostawała się ze zranień, pęknięć pni i gałęzi drzew, tworząc nacieki, określane mianem sopli lub kropli.