norka

W dniu 25 stycznia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał pozytywne postanowienie dotyczące środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy norek o obsadzie 750 DJP na terenie działek nr 98 i 102/1 w obrębie ewidencyjnym Samlino”.  W postanowieniu są określone warunki, dotyczące ochrony środowiska, jakie musi podjąć inwestor, aby realizować swoją inwestycję.

W związku z tą opinią Burmistrz Golczewa, mając na uwadze ostatnie protesty, spotka się – po raz kolejny – przekaże Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego stanowisko mieszkańców i ich negatywną opinię na temat budowy fermy norek w Gminie Golczewo. „Niezależnie od opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie podejmiemy wszelkie – dozwolone prawem – kroki, aby zablokować inwestycję” – stwierdził Andrzej Danieluk.

Na podstawie postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2016 r. wyłączającego Burmistrza Golczewa od udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej i wyznaczającego Burmistrza Kamienia Pomorskiego do załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przed wydaniem decyzji Burmistrz Kamienia Pomorskiego obwieszczeniem rozpocznie udział społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym określając 30-dniowy termin do składania uwag i wniosków do toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy norek o obsadzie 750 DJP na terenie działek nr 98 i 102/1 obrębu Samlino, gm. Golczewo”. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 208 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W ostatnim czasie wiele kontrowersji wzbudziła również wypowiedź pana Daniela Żurka, dlatego przedstawiamy w tym temacie stanowisko Burmistrza Golczewa Andrzeja Danieluka.

W stwierdzeniu pana Żurka tylko pierwsze zdanie jest prawdziwe. Rzeczywiście spotkaliśmy się na przełomie września i października 2015 r. Poinformowałem przedstawiciela firmy „Futrex” Sp. z o.o. o negatywnym stanowisku Nadleśnictwa Rokita. Wówczas też przestrzegałem potencjalnego inwestora, że żadna inwestycja nie powstanie w naszej Gminie bez zgody większości mieszkańców. Poprosiłem o konsultacje z mieszkańcami Upadłych i Sosnowic, ponieważ rozmawialiśmy o ewentualnej lokalizacji fermy w pobliżu tych miejscowości.

O zakupie ziemi pod fermę w pobliżu Samlina dowiedziałem się już po fakcie. Na kolejnym spotkaniu z panem Żurkiem – już w maju 2016 r. – spytałem, czy były prowadzone rozmowy z Nadleśnictwem Rokita i firmą „Bio-Produkty” sp. z o.o. w Szczecinie, a przede wszystkim czy lokalizacja konsultowana była z mieszkańcami Samlina. Pan Żurek w obecności radnego Jaromira Marksa stwierdził, że nie i przyznał, że był to Jego błąd.

Opinia RDOŚ – Kliknij aby przeczytać

UM w Golczewie