W dniach 29-01.10 2017 w Polanicy Zdroju odbył się 18 Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów  Artystycznych „Tęcza Polska ” na który zespół „Stawnianki” został zakwalifikowany.Uczestniczyło w tym festiwalu 22 zespoły z Polski i Białorusi. Otrzymaliśmy Puchar Przewodniczącego Jury ufundowany przez Krajową Radę Spółdzielców oraz wystąpiliśmy w koncercie galowym w którym uczestniczyło tylko 8 wybranych zespołów.

Byliśmy tam dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kamień Pomorski, szczególne podziękowania dla Pana Burmistrza, również wielkie podziękowania składamy dla Dyrektora Kamieńskiego Domu Kultury za udostępnienie kulturobusa.

Lidia Dziobak