Gminy Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów oraz Golczewo wśród gmin, w których do 2030 roku spadek ludności wyniesie pomiędzy 5% a 10%. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że spośród 2478 gmin w Polsce spadek ludności do 2030 r. będzie miał miejsce w 1665 gminach, w tym w 1007 gminach ubytek ludności wyniesie powyżej 5 proc., a w 322 – powyżej 10 proc.

Prognoza dla gmin, pomimo istotnie skróconego horyzontu czasowego w porównaniu do prognoz dla nadrzędnych jednostek terytorialnych, również pokazuje szybki proces starzenia się ludności, który będzie miał miejsce w niedalekiej przyszłości. W 2016 r. odsetek osób w wieku 65 i więcej lat był wyższy niż 20% w zaledwie 107 (ok 4%) gminach.

Wyniki prognozy ludności gmin wskazują, że współczynnik przyrostu naturalnego w Polsce w 2030 r. będzie ujemny i wyniesie -2,5‰ (w prognozie z 2014 r. zakładano wartość  -3,3‰). Według GUS wśród gmin naszego powiatu o najmniejszym przyroście naturalnym znajdą się gminy Kamień Pomorski, Międzyzdroje oraz Dziwnów.