Uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Międzyzdrojach Uchwałą Nr XXXIX/406/17 z dnia 23 listopada 2017 r. przedłużyła termin obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje na okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Cena netto dostarczenia 1 m3 wody wynosić będzie:
1) dla gospodarstw domowych 3,70 zł + VAT
2) dla pozostałych odbiorców   3,70 zł + VAT

Cena netto odprowadzenia 1 m3 ścieków wynosić będzie:
1) dla gospodarstw domowych 5,54 zł + VAT
2) dla pozostałych odbiorców   5,54 zł + VAT

Grażyna Ingielewicz
Prezes Zarządu ZWiK