Dziś 1 maja – przed 1990 rokiem „międzynarodowe święto klasy robotniczej” jedno z najważniejszych świąt państwowych w minionym systemie. Jego stałym elementem był swoista świecka „procesja” – pochód pierwszomajowy maszerujący ulicami całego kraju, także i w naszym mieście.

Uczennice kamieńskiego LO maszerujące na stadion w pochodzie w 1950-1951 r. dzisiejszą ulicą Wolińską na fotografii nieznanego autorstwa z naszych zbiorów. W tle doskonale widoczne zabudowania naszego miasta. W tym to co stanowi o wyjątkowości tego zdjęcia – kościółek św. Ottona, który jeszcze wtedy stał. Dostrzeżemy nawet katedrę. Dziś takiego ujęcia już nie powtórzymy.

Delegacja Zespołu Szkół Zawodowych w pochodzie w II połowie lat 70. XX w. (fot. Stanisław Kolasiński, Archiwum Fotograficzne MHZK).

źródło:
MHZK

————————————————–

Posiadacie jakieś zdjęcia przedstawiające ten okres? Prześlijcie je do nas, wszystkie opublikujemy! kontakt@kamienskie.info, 883 270 113 lub przez nasz Facebookowy profil

Fot. nadesłał – Jarosław Czesak