Na nietypowy przedmiot podczas spaceru po plaży w okolicach Łukęcina natrafił mieszkaniec Dargoszewa (gm. Golczewo), obecnie uczeń Gimnazjum Publicznego im. Noblistów Polskich w Przybiernowie. Dawid Wywioł zdecydował się przekazać tajemniczy obiekt wykonany z drewna do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Ma on okrągły kształt o średnicy 8,4 cm, grubości 8 mm. Na awersie w centralnej części w kolistej ramce umieszczony został ornament trzech połączonych ze sobą spiralnych drucików – inkrustowanych w drewnie.

W obwodzie znajduje się ornament roślinny, częściowo zniszczony w wyniku erozji wody. Na rewersie w centralnej części znajduje się niewielki otwór, prawdopodobnie po toczeniu drewna.

MHZK