Chliszcz

13 maja 2015 roku uczeń Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim, Szymon Chliszcz udał się wraz z opiekunem p. Sławomirem Guzikiem na  półfinał konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” odbywającego się  pod hasłem: „Skrzydlaty Eksperyment Ziemi”.

Konkurs zorganizował Oddział Pomorski Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Szczecinie. Uczniowie z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego mieli do rozwiązania test sprawdzający ich wiedzę z zakresu geologii. Rywalizacja miała miejsce w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin. Uczeń klasy III F Szymon Chliszcz zajął drugie miejsce w tegorocznym półfinale XVI edycji konkursu regionalnego.

źródło:
Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich