DSC_0250

Okazuje się, że zaporowa kwota 50 złotych za godzinę korzystania z nowego basenu kamieńskiego uzdrowiska, to nie jedyny niepokojący komunikat docierający do nas z prywatnej spółki. Jak alarmują od kilku dni nasi Czytelnicy, w najbliższym czasie Uzdrowisko czeka prawdziwe trzęsienie ziemi pod względem zatrudnienia. – Dlaczego nic nie piszecie o tym, że planuje się spotkanie, podczas którego będzie omawiane zwolnienie 70 osób? – dopytywał jeden z naszych Czytelników.

Zwróciliśmy się więc z pytaniami do prezesa Andrzeja Murawskiego, który potwierdził, że z dniem 1 marca 2016 roku Uzdrowisko Kamień Pomorski rozpoczęło restrukturyzację, zmierzającą do zmniejszenia kosztów własnych funkcjonowania.

Oznacza to wyzbycie się aktywów nie pracujących, w tym maszyn i urządzeń oraz budynków – te ostatnie w formie sprzedaży lub rozbiórki; zmniejszenie stanu zatrudnienia w niektórych grupach pracowniczych oraz zmiany struktury organizacyjnej celem podwyższenia efektowności pracynapisał Andrzej Murawski. Jak zapewnia prezes, wszystkie decyzje uzyskały aprobatę nadzoru właścicielskiego.

Z czego wynikają zwolnienia?

Z funkcjonowania Uzdrowiska Kamień Pomorski do tej pory przy modelu zatrudnienia wywodzącego się z czasów zawiadywania uzdrowiskiem przez Skarb Państwa, gdy rachunek ekonomiczny nie był priorytetem firmy. Taka, przetrwała do teraz struktura zatrudnienia, osiągnęła wysoce niekorzystny stosunek liczby personelu do liczby pacjentów na poziomie 1:2, gdy w biznesie uzdrowiskowym pożądanym stosunkiem jest 1:4. Oznacza to, że w Uzdrowisku Kamień Pomorski jest zatrudniona ponadnormatywna liczba pracowników, nie uzasadniona realnymi potrzebami spółkiinformuje Murawski.

Prezes tłumaczy, że na zmniejszenie potrzeb kadrowych wpłynęły też rezygnacja ZUS z usług świadczonych w obiekcie „Dąbrówka” oraz zmniejszenie z początkiem 2016 roku zapotrzebowania NFZ na usługi świadczone w obiekcie „Mieszko”.

Można zakładać, że spadek zainteresowania lokowaniem kuracjuszy w „Mieszku” będzie postępował z powodu niskiego standardu tego budynkud0daje prezes.

Andrzej Murawski zapewnia, że redukcja poziomu zatrudnienia w Uzdrowisku Kamień Pomorski nie ma cech zwolnień grupowych.