Dużo pozytywnych zmian czeka pacjentów lecznicy w Gryficach, która rozpoczyna kolejne medyczne przedsięwzięcie. Inwestycja obejmuje przebudowę obiektu, jak i jego doposażenie. O skali działań w placówce świadczy m.in. koszt modernizacji. To aż 35 mln zł, z czego ponad 31 mln zł pochodzić będzie ze środków RPO WZ 2014-2020.

Zmiany obejmą przebudowę tzw. „budynku 90-łóżkowego”, który dodatkowo będzie doposażony w sprzęt medyczny. Na jego potrzeby zakupiony zostanie m.in. kardiomonitor, defibrylator, elektrokoagulator – aparat elektrochirurgiczny, respirator, aparat do znieczulania ogólnego, stoły operacyjne, ssaki operacyjne, pompy infuzyjne, zestaw do regulacji temperatury ciała, urządzenie do ogrzewania pacjenta, jak również autoklaw parowy i kasetowy do dezynfekcji narzędzi, komora laminarna do prac laboratoryjnych w warunkach sterylnych, chłodnie farmaceutyczne, sterylizatory parowe, myjki i dezynfektor.

Modernizacja tej części szpitala pozwoli na uruchomienie w remontowanym budynku: bloku operacyjnego, oddziału chirurgicznego wraz z urologią, oddziału ortopedyczno-urazowego, a także wyposażenie apteki szpitalnej i sterylizatonii. Wszystkie zaplanowane przez jednostkę prace mają zakończyć się do grudnia 2020 roku. Ich koszt wyniesie 35 mln zł. 31,5 mln zł to fundusze unijne. Projekt będzie realizowany
w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowia”.

Gryficka placówka będąca jednym z najlepszych polskich ośrodków leczenia ciężkich oparzeń, kontynuuje proces inwestycyjny. W drugiej połowie września br. w lecznicy oddano do użytku nową pracownię TK oraz wysokiej klasy, 128 warstwowy tomograf komputerowy służący do badań serca, tętnic wieńcowych czy wykrywania chorób onkologicznych Na wyposażenie pomieszczeń, a przede wszystkim na zakup aparatury medycznej przeznaczono prawie 3,3 mln zł. Szpital dysponuje obecnie 16 oddziałami i pół tysiącem łóżek dla pacjentów. Tylko w tym roku przyjął już ponad 20 tys. chorych.