szkolenia z zakresu ochrony pożarowej .
Zabezpieczenia ogniochronne tkanin  wykładzin dywanowych i drewna . Atesty dla Państwowej Strazy Pozarnej i ubezpieczen Ryszard 510155682