213-3558

Policjantka z kamieńskiej komendy spotkała się z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Szkoły Podstawowej w Koniewie. Spotkanie zostało zainicjowane przez szkołę i Policję, w ramach działań ” 16 dni przeciwko przemocy ”. W dwóch pogadankach uczestniczyli uczniowie klas 4-6.

Tematyka spotkania poruszała bardzo ważne zagadnienie jakim jest przemoc i agresja. Problem ten dotyczy wielu osób. Z przemocą i agresją spotykamy się niemal codziennie w różnych sytuacjach. Zdarza się, że jesteśmy jej świadkami. Niestety dziś częstym problemem jest brak reakcji społeczeństwa na przemoc i agresję.

213-3559

Dzieci też mogą być świadkami przemocy we własnych domach czy też domach swoich koleżanek czy kolegów. Niestety są często bezbronne i nie wiedzą jak reagować w takich sytuacjach. Celem spotkania z policjantami było omówienie nie tylko zjawiska przemocy i agresji ale przede wszystkim przeciwdziałania oraz reagowania w takich sytuacjach. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób mogą pomóc innym, wiedząc że borykają się z problemem przemocy.

Policjantka rozmawiała z uczniami o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasadach zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią.

KPP w Kamieniu Pomorskim