Podinsp. Katarzyna Opalińska pełniącą obowiązki zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim. Jak mówi się w kuluarach, to właśnie szefowa kamieńskiej drogówki zajmie miejsce po Krzysztofie Kronenbergu, który w styczniu 2017 roku przeszedł na emeryturę. 

Wydział Ruchu Drogowego w kamieńskiej komendzie został utworzony 1 czerwca 2014 roku. Liczy kilkunastu policjantów. Od blisko trzech lat naczelnikiem komórki jest podinspektor Katarzyna Opalińska. Przez 26 lata służby w Policji jest związana z drogówką, 13 lat spędziła w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na stanowisku specjalisty do spraw organizacji służby.