DSC09474

Rada Miejska zdecydowała – Św. Piotr Apostoł ustanowiony duchowym patronem Międzyzdrojów. Za było osiem osób, przeciw cztery, dwie wstrzymały się od głosu. Zgodnie z uchwałą 29 czerwca będzie Świętem Patrona Miasta Międzyzdroje.

Projekt uchwały do Rady Miejskiej złożył proboszcz parafii w Międzyzdrojach (pw. Św. Piotra Apostoła) ks. prałat dr Marian Jan Wittlieb w imieniu grupy mieszkańców oraz parafialnej grupy duszpasterskiej. Pod projektem podpisały się 152 osoby. Dokument pod obrady złożył proboszcz parafii pw. Św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach ks. prałat dr Marian Wittlieb.

Skąd ten pomysł? Jak czytamy w uzasadnieniu projektu obywatelskiego Św. Piotr Apostoł jest od 1859 r., kiedy podjęto decyzję o budowie kościoła w Międzyzdrojach, patronem Kościoła luterańsko-augsburskiego w Międzyzdrojach do okresu zakończenia II Wojny Światowej. W okresie powojennym utworzono Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Piotra Apostoła. Międzyzdroje zostały dedykowane św. Piotrowi Apostołowi, jako patronowi ludzi morza i trudniących się rybołówstwem Międzyzdrojan. Postawienie budynku kościelnego, gromadzącego społeczność oddaną w duchową opiekę Patronowi, sprzyjało rozwojowi kultury duchowej (m.in. sztuce pisanej i malarskiej, muzyce, rzeźbie i architekturze) i ekonomiczno-materialnej. W połączeniu z walorami przyrodniczymi i zdrowotnymi przyczyniało się do rozwijania Międzyzdrojów jako miejscowości uzdrowiskowej dla gości z całej Europy. Ustanowienie św. Piotra Apostoła duchowym Patronem Miasta Międzyzdroje wyrasta z przekonania, że jest ono godne i przygotowane do przyjęcia opieki tak wyjątkowego patrona, aby należeć do wielkiej światowej rodziny miast o określonej duchowości.”