20150625_142246

Polski Związek Emerytów, Renicistów i Inwalidów – koło terenowe w Świerznie w ostatnim tygodniu listopada będzie wydawał żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Ma trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych.

Sołectwo Chomino / Osiecze 25.11.2016 PIĄTEK godz. 13.00-16.00
Sołectwo Jatki/ Gostyń 24.11.2016 CZWARTEK godz. 13.00-16.00
Sołectwo Kaleń / Świerzno 29.11.2016 WTOREK godz. 13.00-16.00
Sołectwo Gostyniec/Ciesław 26.11.2016 SOBOTA godz. 10.00-13.00
Sołectwo Stuchowo 28.11.2016 PONIEDZIAŁEK godz. 13.00-16.00

źródło:
MPiPS, UG Świerzno