Milionowa inwestycja na ostatniej prostej. Podczas najbliższej sesji Rady Gminy, w Świerznie zapadnie decyzja w sprawie przesunięcia ponad 2 mln złotych środków na potrzeby uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Chodzi o przydomowe oczyszczalnie, na które samorząd walczył o dofinansowanie, wodociąg oraz modernizację wieży ciśnień.

Pierwszy etap inwestycji sfinansuje gmina. Wyniesie on 1,7 mln złotych, z czego dofinansowanie ponad milion. Drugi etap zrealizuje świerznowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Na ten cel, Rada zdecyduje o zwiększeniu udziałów Przedsiębiorstwa o 718 tys. złotych.

– Zabezpieczamy pieniądze na konkretne działania. Łącznie w dwóch projektach powstanie 176 przydowomych oczyszczalni. Zakończyliśmy nabór, złożylismy wnioski, niebawem nastąpi podpisanie umowy – mówi wójt Krzysztof Atras.

Przydomowe oczyszczalnie powstaną w Jatkach, Ugorach, Kaleniu, Gostyńcu, Redlinach, Dąbrowie oraz Będzieszewie. Oprócz tego, gmina wybuduje wodociąg pomiędzy Sulikowem a Dąbrową, oraz zmodernizuje wieżę ciśnień. Obydwie inwestycje wodno-kanalizacyjne (wartych 2,5 mln zł) to naprawdę znaczący wydatek dla gminy, która dysponuje budżetem w wysokości 18,9 mln zł.