006220_600

Powinniśmy więcej uwagi poświęcać zdrowiu jamy ustnej, zwłaszcza u najmłodszych. Ponieważ choroba próchnicowa, jeden z najpowszechniejszych problemów zdrowotnych polskich dzieci, wpływa na cały organizm i przyczynia się do poważnego pogorszenia stanu zdrowia. Lekceważenie leczenia zębów mlecznych skutkuje nie tylko bólem, lecz także gorszym rozwojem mowy i zakłóca rozwój emocjonalny dziecka. W Polsce przeciętny trzylatek ma 3,3 zęba dotkniętego próchnicą. Wypadamy źle na tle innych krajów europejskich pod względem częstości występowania próchnicy u dzieci.

W 2003r. dotyczyła ona 56,2% 3-latków i w 2009r. już 57,2% dzieci w tym wieku. Dla porównania w Szwecji częstość występowania próchnicy u 3-latków wynosiła w 2008r. jedynie 5%. Dodatkowo w Polsce ponad 60% dzieci w wieku 3 lat nie było jeszcze nigdy na wizycie stomatologicznej, ani adaptacyjnej, ani kontrolnej. Połowa, 50% rodziców zgłasza się do stomatologa dopiero, gdy dziecko uskarża się na ból lub ubytki próchnicowe stają się widoczne. W dniu 20 marca, który ogłoszony został Dniem Zdrowia Jamy Ustnej zwróćmy uwagę na higienę i stan zdrowia jamy ustnej, szczególnie u najmłodszych. Pamiętajmy o regularnych wizytach (co 3 miesiące) z dzieckiem u stomatologa, prośmy przy tym o instruktaż prawidłowego mycia zębów dla dziecka oraz sami bądźmy wzorem w kwestii dbałości o higienę jamy ustnej – dzieci uczą się poprzez naśladowanie dorosłych. Rozwijajmy nawyk codziennego czyszczenia zębów zanim jeszcze całkowicie się ukształtują. Już po karmieniu piersią oraz wprowadzeniu pierwszych posiłków do diety dziecka dziąsła należy delikatnie przemywać wilgotnym gazikiem. Potem pozostaje nauka prawidłowego szczotkowania zębów. Umiejętność tą dziecko osiąga dopiero w wieku ok. 8 lat i do tego czasu, gdy nie jest jeszcze wystarczająco sprawne manulanie, wieczorne mycie zębów u dziecka powinien wykonać rodzic.

Skuteczne zapobieganie próchnicy jest możliwe, począwszy od samego niedopuszczenia do powstania choroby, poprzez odpowiednie nawyki higieniczne i dietetyczne, w tym ograniczenie spożycia cukrów. Sukcesu w zmniejszeniu częstości występowania próchnicy u dzieci należy upatrywać w szerokiej edukacji zdrowotnej, skierowanej głównie do rodziców, samych dzieci oraz pedagogów i nauczycieli.

PSSE