W 1987 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rezolucją  WHA40.38 ustanowiła dzień 7 kwietnia Światowym Dniem bez Papierosa. Rok później rezolucją WHA42.19 przeniosła Święto na 31 maja. Do dzisiaj obchody 31 maja odbywają się pod nazwą Światowe Dni bez Tytoniu, aby podkreślić, że chodzi o wszystkie wyroby tytoniowe, w tym  papierosy. WHO poprzez uroczystości Światowego Dnia bez Tytoniu zwraca uwagę całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów. Uwaga ta jest niezbędna ze względu na negatywne skutki zdrowotne palenia. Ten dzień służy konstatacji oraz wezwaniu decydentów do podjęcia działań w celu ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu.

Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 nałóg może doprowadzić do zgonu ponad 8 milionów ludzi, w tym 2,5  miliona stanowić będą kobiety.

Co roku Światowa Organizacja Zdrowia uwagę społeczeństw koncentruje na innym aspekcie tej globalnej epidemii, a 31 maja 2017 roku poświęcono zagrożeniom dla  rozwoju jakie stwarza przemysł tytoniowy dla trwałego postępu wszystkich krajów, w tym zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli.

Hasło tegorocznej Kampanii: „Tytoń –  zagrożenie dla rozwoju” ma zwrócić uwagę na negatywne skutki wydatków związanych z przemysłem tytoniowym na gospodarkę narodową, które wynikają m.in. ze zwiększenia kosztów opieki zdrowotnej i zmniejszenia produktywności pracowników, zwiększenia nierówności zdrowotnych biednych, co w konsekwencji prowadzi  do pogłębienia się wśród nich ubóstwa.

WHO zwraca w tym roku szczególna uwagę na uprawy tytoniowe, które wymagają dużych ilości pestycydów i nawozów, także toksycznych, mogących  zanieczyszczać wodę. Każdego roku uprawa tytoniu zużywa 4,3 mln  hektarów ziemi co jest powodem globalnego wylesienia między  2 – 4%. Ponadto z  produkcji tytoniu powstaje ponad 2 miliony ton  odpadów stałych. Nic dziwnego, że WHO zachęca rządy i wszystkich obywateli świata do skonfrontowanie się z globalnym kryzysem tytoniowym.

Każda wypalona paczka papierosów podwyższa ryzyko zajścia w organizmie mutacji. Jedną z mutacji może być nowotwór. Na całym świecie rośnie zachorowalność na nowotwory, które są główną przyczyną zgonów. Na raka umiera ponad 8 milionów osób rocznie. W Polsce rak zabija blisko 100 tysięcy osób, z czego około 94 tysiące umiera w wyniku nowotworów złośliwych. Pamiętajmy, że możemy jednak wiele zrobić, żeby im zapobiegać, bowiem palenie tytoniu stanowi główną i możliwą do wyeliminowania przyczynę przedwczesnych zgonów
na świecie.

PSSE w Kamieniu Pomorskim OZiPZ