Policjanci z Komendy Powiatowej Policji przypominają, że od niedzieli 19 listopada wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami, każdy kto poprzez fałszywe zgłoszenie wprowadza w błąd m.in. policję, straż pożarną czy służbę zdrowia będzie podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 1500 złotych.

Z uzasadniania do projektu ustawy wynika, że celem proponowanej nowelizacji jest zapewnienie społeczeństwu łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych – 112, 984 (pogotowie rzeczne), 985 (ratownictwo morskie i górskie), 986 (straż miejska), 997, 998, 999, poprzez wprowadzenie wyraźnego zakazu bezzasadnego blokowania tych numerów.

Obecnie osoby blokujące numery alarmowe mogą ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 160 k.k., jeżeli swoim zachowaniem narażą człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub odpowiadać za popełnienie wykroczenia z art. 66 k.w., tj. za wprowadzenie w błąd instytucji albo organu w celu wywołania niepotrzebnej czynności.