701982_1018026581598315_278935132616127704_o
11696405_1018024538265186_6437595352854056444_o
12068676_1018022988265341_4350641296182905786_o
12247762_1018033091597664_7983737586971024460_o
12377818_1018022668265373_3849301206885577336_o
12473695_1018022801598693_8971712731659702947_o
12495989_1018023048265335_6033761013343186315_o
12513941_1018022961598677_1705639200836037352_o
12593547_1018022268265413_3701759751265721306_o
12671683_1018022294932077_7557414664520159399_o
12671969_1018022841598689_4622198456400130180_o
12672144_1018023064932000_5666838026409276714_o
12819358_1018022291598744_7330235292974756516_o
12828361_1018022941598679_4860031536708164990_o
12885933_1018024571598516_2129937077150437196_o
12890869_1018022401598733_5397078206209075478_o
12891009_1018022588265381_8028253446104389184_o
12891511_1018024444931862_1028484358726424023_o
12898226_1018024518265188_7816066170418471845_o
12898237_1018022798265360_3048743233856267350_o
12901038_1018024521598521_7309037003799469987_o
12901131_1018022951598678_2393645314396146967_o
701982_1018026581598315_278935132616127704_o 11696405_1018024538265186_6437595352854056444_o 12068676_1018022988265341_4350641296182905786_o 12247762_1018033091597664_7983737586971024460_o 12377818_1018022668265373_3849301206885577336_o 12473695_1018022801598693_8971712731659702947_o 12495989_1018023048265335_6033761013343186315_o 12513941_1018022961598677_1705639200836037352_o 12593547_1018022268265413_3701759751265721306_o 12671683_1018022294932077_7557414664520159399_o 12671969_1018022841598689_4622198456400130180_o 12672144_1018023064932000_5666838026409276714_o 12819358_1018022291598744_7330235292974756516_o 12828361_1018022941598679_4860031536708164990_o 12885933_1018024571598516_2129937077150437196_o 12890869_1018022401598733_5397078206209075478_o 12891009_1018022588265381_8028253446104389184_o 12891511_1018024444931862_1028484358726424023_o 12898226_1018024518265188_7816066170418471845_o 12898237_1018022798265360_3048743233856267350_o 12901038_1018024521598521_7309037003799469987_o 12901131_1018022951598678_2393645314396146967_o

20 marca 2016r zorganizowano szkolenie doskonalące dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyniu oraz Pobierowa. Szkolenie odbyło się przy współpracy z sąsiadującymi ze sobą jednostkami OSP.

Jednostki znajdują się w dwóch różnych powiatach, jednakże należąc do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są dysponowane na tereny powiatów sąsiadujących ze sobą. Niejednokrotnie zdarza się, że jednostki wspierają się w trakcie prowadzenia działań. Prowadzenie wspólnie akcji wymaga od strażaków współpracy, którą na tego typu szkoleniach doskonalą.

Zajęcia teoretyczne były przypomnieniem dla strażaków poznanych wcześniej zagadnień oraz wprowadzeniem do części praktycznej szkolenia. Teoria obejmowała takie tematy jak:
• Strefa motywacji – po co wyjeżdżamy do akcji?
• Odpowiedzialność podczas akcji – podział obowiązków
• Dowodzenie, uprawnienia i obowiązki dowódcy
• Współpraca w rocie
• Pożar i jego rozwój
• Zagadnienia związane z pożarami wewnętrznymi
• Ewakuacja poszkodowanych/strażaka z pożaru
• Prowadzenie resuscytacji u strażaka

Część praktyczna podzielona została na dwie części.

Pierwsza część zrealizowana była w koszarach OSP Pobierowo:
• Ewakuacja poszkodowanego/strażaka ze strefy niebezpiecznej tj.
o Przemieszczanie w zadymieniu
o Ewakuacja po schodach
o Zastosowanie pętli wielofunkcyjnej
• Prowadzanie resuscytacji u poszkodowanego strażaka

Drugą część zrealizowano na terenie Centrum Sportu w Pobierowie:
• Operowanie prądami gaśniczymi,
• Przemieszczenie z linią wężową,
• Współpraca w rocie

W trakcie szkolenia wykorzystano kilka innowacyjnych technik oraz sprzętu usprawniającego działania strażaków np.
• Pęta wielofunkcyjna
• Odcinki W42

Szkolenie cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród strażaków, wszyscy aktywnie brali udział z ćwiczeniach. Wśród kilkunastu ćwiczących znalazły się również dwie kobiety, które chciały sprawdzić się w roli strażaka. Chcieć znaczy móc a robiąc to, co się kocha, można realizować naprawdę fajne rzeczy!

OSP Gostyń