DSC05709

Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim podjęła decyzję w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. – Uważam, że funkcjonowanie straży miejskiej na terenie naszej gminy jest nieuzasadnione ekonomiczne. Od 1 stycznia 2016 roku korzystanie z fotoradarów zostanie odebrane straży miejskiej. W związku z tym musielibyśmy dokładać do jednostki około 250 tys. zł. Polegam także na opinii mieszkańców miasta, którzy uważają że sprawami bezpieczeństwa publicznego czy związane z ruchem drogowym powinna sprawować policja – argumentował burmistrz.

Komendant Straży Miejskiej w trakcie sesji podkreślał, że rozwiązaniem mogłaby być modernizacja jednostki. Sławomir Szwaja argumentował to faktem, że strażnicy w ciągu roku otrzymują kilkaset różnych interwencji.

Sam fotoradar nie ustalał sprawców wykroczeń, nie rozsyłał mandatów także Ci ludzie, którzy to w tej chwili robią stracą zajęcie. Rozwiązaniem byłaby restrukturyzacja do takiej liczby zatrudnionych która generowałaby te same koszty, które obecnie ponosi gmina. Jako komendant straży z urzędu jestem zobowiązany do bronienia tej instytucji, gdyż ludzie korzystają z naszej pomocy – stwierdził Sławomir Szwaja.

DSC05734

W obronie Straży Miejskiej stanął także radny Michał Moskiewicz. – Uważam, że nie powinniśmy spieszyć się z decyzją dotyczącą likwidacji. Powinniśmy tą sprawę przeanalizować. Mamy jeszcze trochę czasu na podjęcie decyzji.

Radni dyskutowali także nad przyszłością osób pracujących w straży miejskiej. – Odbyły się rozmowy z pracownikami, którzy są zatrudnieni w straży miejskiej. Niektórzy mają już prawa emerytalne. Są także osoby, które w niedalekiej przyszłości znajdą zatrudnienie w innych służbach mundurowych – tłumaczył burmistrz Stanisław Kuryłło.

W ocenie radnej Kazimiery Szymańskiej, dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie referatu utrzymania czystości. To w nim mieliby znaleźć Ci, którzy zlikwidowaniu straży nie będą mieli zajęcia. Za rozwiązaniem straży głosowało 11 radnych, jedna osoba była przeciw, jedna wstrzymała się od głosu. Jednostka zostanie rozwiązania 31 grudnia 2015 roku.