Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej z nowym kierownictwem. Po rezygnacji Jerzego Smolenia, który ustąpił z funkcji ze względów zdrowotnych na nowego prezesa wybrano Bogdana Czaplickiego – byłego sołtysa sołectwa Ostromice. 

Czaplicki był jedynym zgłoszonym i wyrażającym zgodę na kandydatem do objęcia tej funkcji. Nowy prezes znany jest ze swojej aktywności społecznej i przeprowadzanych akcji – takich jak „Duża paka dla dzieciaka” czy koncertów charytatywnych. Za kandydaturą nowego prezes głosowało 18 osób.

Nowy prezes za cel postawił sobie aktywizację środowiska wiejskiego, budowanie silnej pozycji Sołtysa i Rad Sołeckich oraz współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi dla dobra mieszkańców wsi.