DSC06715

Rada Miejska w Golczewie w przyszły piątek podejmie decyzję w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. – Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej wypełniło swoje zobowiązania w zakresie dokonania rejestracji oraz uzyskania niezbędnych dokumentów do prowadzenia Szkoły Podstawowej i Przedszkola – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

szkoła

Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej ma strukturę sześcioklasową. Szkoła zatrudnia 27 pracowników (18 nauczycieli zatrudnionych na 11,5 etatu oraz 9 pracowników administracji i obsługi). Na pełnym etacie pracuje pięciu nauczycieli. Z uwagi na brak miejscowych nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami z matematyki, przyrody, zajęć technicznych, wychowania do życia, muzyki i plastyki zajęcia z uczniami prowadzi 6 nauczycieli z Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie.

To na barki stowarzyszenia od września tego roku spadnie obowiązek prowadzenia szkoły.