9 lutego 2017r. funkcjonariusze prewencji kryminalnej z Komedy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim w ramach realizacji programu „Bezpieczna Szkoła”, przeprowadzili wykłady na temat niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą zażywanie substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy. Tym razem mundurowi spotkali się z podopiecznymi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie oraz rodzicami uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Podczas prelekcji omówiono wszechobecny temat narkotyków i dopalaczy. Dodatkowo poruszono problematykę konsekwencji prawnych w zakresie zażywania środków psychoaktywnych, a także zwrócono szczególną uwagę na wpływ osoby uzależnionej na funkcjonowanie całej rodziny.

Ponadto w trakcie trwania spotkania z rodzicami zaprezentowano walizki edukacyjne z zawartością imitacji najpopularniejszych środków odurzających, jak amfetamina, marihuana, kokaina, dopalacze oraz przykładowych narzędzi do przechowywania lub przygotowywania narkotyków do zażycia.

Warto zaznaczyć, że podczas wykładów odtworzono film pod tytułem „Kolekcjonerzy mocnych wrażeń”, przy pomocy którego omawiano poruszane zagadnienie. Mundurowi udzielali odpowiedzi na wszystkie zadawane przez uczestników spotkań pytania.

Rzecznik KPP Policji w Kamieniu Pomorskim