Stawno, to po Benicach i Śniatowie kolejna miejscowość, która doczeka się czystej wody. – Jesteśmy przygotowani pod każdym względem, technicznym, dokumentacyjnym a przede wszystkim finansowym. Na finiszu jest projekt organizacji ruchu, przygotowane są wnioski o zajęcie pasa drogowego – zapewniał w trakcie czwartkowego spotkania prezes Adrian Guranowski.

Trasa projektowanej sieci będzie przebiegać w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej łączącej miejscowości Borzysław – Stawno. W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć przesyłowa o długości 1553 metrów, sieć rozdzielcza w miejscowości Stawno o długości 363 metrów, hydranty naziemne oraz przyłącza do poszczególnych nieruchomości.

W styczniu jeżeli oczywiście pogoda pozwoli chcielibyśmy zakończyć pracę na głównym odcinku. Dalej będą one prowadzone na zasadzie bezpośrednich przyłączeń do Państwa nieruchomości – poinformował prezes PGK.

Wszystko zostanie wykonane metodą przewiertu, co pozwoli na szybsze i bezkolizyjne wykonanie całej sieci. Sieć będzie poprowadzona z Borzysławia do Stawna. – Państwo czekacie na tą wodę. Sieć kosztuje setki tysięcy złotych, woda w Stawnie pojawiła się tu po latach na Państwa wniosek – stwierdził Burmistrz Stanisław Kuryłło.