Trwają ostatnie prace związane z doprowadzeniem czystej wody dla Mieszkańców Benic, Śniatowa oraz Giżkowa. Niebawem Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej rozpocznie modernizacje w kolejnej części gminy Kamień Pomorski.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami mogę potwierdzić, że nasza spółka w ciągu najbliższych dwóch tygodni planuje rozpocząć realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na wykonaniu sieci wodociągowej od ujęcia wody w Borzysławiu do miejscowości Stawno oraz sieci rozdzielczej w samym Stawnie – informuje Adrian Guranowski prezes kamieńskiego PGK – Zleciliśmy już wytyczenie geodezyjne tras wodociągu, w opracowaniu jest także projekt czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej, przy której będą wykonywane roboty i w najbliższych dniach będziemy zgłaszać zamiar zajęcia pasa drogowego.

Jak będą w praktyce wyglądały prace?

Zależy nam na czasie z uwagi na porę roku, dlatego będziemy starali się wykonać główne roboty bardzo szybko. Prace będą prowadzone w technologii bezwykopowej przewiertem sterowanym, co powinno znacznie je przyśpieszyć. W roboty zostaną zaangażowane dwa doświadczone zespoły wykonawcze, z których jeden będzie wykonywał sieć od strony ujęcia, a drugi od strony Stawna, chcemy bowiem jak najszybciej zejść z wąskiego pasa drogi powiatowej. Jeśli szczęście, czy raczej pogoda nam dopisze, to zakończymy przed Świętami, jeśli nie to przerwiemy i wrócimy natychmiast jak tylko aura nam pozwoli – mówi A. Guranowski

Trasa projektowanej sieci będzie przebiegać w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej łączącej miejscowości Borzysław – Stawno. W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć przesyłowa o długości 1553 m, sieć rozdzielcza w miejscowości Stawno o długości 363, hydranty naziemne oraz przyłącza do poszczególnych nieruchomości.