1

Pod koniec grudnia 2016 roku odbył się odbiór techniczny kompleksu boisk sportowych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wisełce. W ramach inwestycji wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 40 x 20 metrów pokrytego naturalną trawą oraz boisko do piłki siatkowej plażowej o wymiarach 18 x 9 metrów.

Z infrastruktury sportowej będą korzystać przede wszystkim dzieci oraz młodzież zamieszkująca Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wisełce jak i dzieci i młodzież mieszkająca w Wisełce. Obiekt będzie stanowić dodatkową zachętę do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

2

Boisko powstało w ramach złożonego przez Powiat Kamieński wniosku na realizację zadania pn.: „Budowa boisk sportowych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wisełce”. Ogólna wartość całej inwestycji to 34278,78 złotych, z czego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wyniosła 17139,39 złotych, a wkład własny Powiatu Kamieńskiego wyniósł 17139,39 złotych.

Starostwo Powiatowe