DSC09745

Trwa spór pomiędzy Starostą Kamieńskim a Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Józef Malec, najwyraźniej stawia się ponad prawem i nie chce odwołać Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, choć taki wniosek leży na jego biurku od 7 września. Wniosek to efekt kontroli przeprowadzonej przez kontrolerów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Wykazała ona nieprawidłowości w 95% kontrolowanych zagadnień. Zgodnie z przepisami, wniosek Inspektora Wojewódzkiego powinien on zostać wykonany bezzwłocznie. Mimo to starosta zwleka. Dlaczego? W kuluarach nieoficjalnie mówi się o nagrodzie jubileuszowej za 45 lat pracy, jaką miałby w przyszłym roku otrzymać Józef Palusiński. Wynosi ona czterokrotność wynagrodzenia. Później pożegnałby się z funkcją.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do starosty Józefa Malca z wnioskiem o odwołanie 7 września 2016 roku. W swoim piśmie wskazał, że w dniach 15-26 czerwca 2015 roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przeprowadzono kontrolę, która miała ocenić zakres prawidłowości podejmowania działań wynikających z zaleceń pokontrolnych w obszarze samowoli budowlanej i egzekucji w administracji.

W ramach przeprowadzonej kontroli po raz kolejny stwierdzono, że w trzykrotnie kontrolowanej jednostce zalecenia nie zostały wdrożone w całości i w dalszym ciągu występują w ww. obszarze nieprawidłowości i uchybienia. Szczegółowe wyniki kontroli, w tym sformułowane oceny, rodzaj, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz uchybienia stwierdzone w wyniku kolejnej kontroli sprawdzającej zawarto w wystąpieniu pokontrolnym, w którym 95% kontrolowanych zagadnień oceniono negatywnie – stwierdza w piśmie do starosty Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

20161129_130400

Zgodnie z przepisami starosta jest zobowiązany odwołać Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na wniosek Wojewódzkiego Inspektora. Mimo wpłynięcia takowego 7 września, Józef Malec decyzję odwleka. W odpowiedzi skierowanej do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie stwierdził, że Józef Palusiński 2 września poprosił o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31 maja 2017 roku. Starosta miał wyrazić na to zgodę.

Dlaczego dopiero pod koniec maja 2017 roku? W kuluarach nieoficjalnie mówi się o nagrodzie jubileuszowej za 45 lat pracy, jaką w maju 2017 roku miałby otrzymać Józef Palusiński. Wynosi ona czterokrotność wynagrodzenia. Później pożegnałby się z funkcją. Próbowaliśmy skontaktować się ze starostą, aby dopytać o kwestie nagrody dla Inspektora jednak jego telefon milczał.

Clipboard01

W maju 2012 roku Józefowi Palusińskiemu wypłacono trzykrotność pensji – czyli nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy. W maju 2017 roku otrzymałby on czterokrotność wynagrodzenia

Głos w sprawie zabrał także Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jacek Szer informuje, że zasady odwołania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego zostały określone w ustawie Prawo budowlane. – Na gruncie przedmiotowej sprawy należy przed wszystkim wskazać, że wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o odwołanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest dla starosty wiążący i powinien być bezzwłocznie uwzględniony – czytamy w piśmie.

Teraz sprawą zajmą się radni, gdyż Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w piśmie skierowanym do Rady Powiatu jako organu stanowiącego i kontrolnego powiatu o wyeliminowanie istniejących nieprawidłowości związanych z odwołaniem Józefa Palusińskiego z zajmowanego stanowiska. – Ponieważ kierownik inspekcji niewłaściwie wypełnia zadania nakładane na organy nadzoru budowlanego, a jego sposób działania nie daje gwarancji osiągania ustawowych celów – stwierdza w piśmie Ryszard Kabat.

Józef Palusiński stoi na czele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego od 1 lutego 2000 roku. 65 lat ukończył w 2009 roku, czyli na teoretycznie na emeryturze mógłby przebywać od 7 lat. Szef kamieńskiego PINB w 2010 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat radnego powiatu startując z list Platformy Obywatelskiej. W 2014 roku o mandat radnego powiatowego z ramienia tej samej partii, bezskutecznie ubiegała się jego żona.