58 milionów złotych dochodów oraz prawie 57 milionów wydatków – tak przedstawia się przyszłoroczny budżet Powiatu Kamieńskiego. Jak poinformował wicestarosta Marek Matys, 2018 rok to czas kolejnych wielkich inwestycji dla Powiatu. Na ten cel zostanie przeznaczonych blisko 10 milionów złotych!

Przebudowa drogi Recław – Laska, odcinka Kłęby – Golczewa oraz mostu nad rzeką Wołczą w Mechowie to trzy największe z jedenastu planowanych na przyszłych rok zadań inwestycyjnych. Łącznie samorząd przeznaczy na ten cel blisko 10 milionów złotych! 5,6 mln złotych z tej kwoty ma wynosić zewnętrzne dofinansowanie.

Oprócz dużych zadań inwestycyjnych, urzędnicy planują zakup nowego ciągnika rolniczego, przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Kołczewo – Kodrąb – Unin, zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych, przebudowę drogi w miejscowości Zagórze, naprawę dachów i wymianę rynien na budynku ZSP w Wolinie oraz zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego.