Urząd Miejski w Wolinie

Wzywam Burmistrza Wolina – Pana Eugeniusza Jasiewicza, do jednoznacznego odcięcia się od treści noszących cechy zniesławienia mojej osoby, poprzez imputowanie mi kłamstwa, jednocześnie wzywam do potępienia praktyk, jakie stosują niektórzy podlegli Panu urzędnicy a uwidocznione w poniżej przywołanym tekście.

Treści zaprezentowane w piśmie i opublikowane na portalu Kamieńskie.info pod tytułem: Urzędnicy odpowiadają radnemu „STOP Kłamstwom”, godzą w moje imię, co naraża mnie na utratę zaufania i podważa mój autorytet niezbędny do pełnienia funkcji publicznej.

Tekst, zawierający kłamliwe treści, został przesłany do portalu Kamienskie.info w dniu 3 grudnia 2015 roku przez Urząd Miejski w Wolinie, jako odpowiedz na moją ocenę pracy Burmistrza Wolina, niestety, żaden z urzędników nie podpisał się pod niniejszym tekstem, wobec powyższego, kieruję owe wezwanie do Kierownika Urzędu, który ponosi pełną odpowiedzialność za podległych sobie pracowników. Brak Pańskiej reakcji spowoduje podjęcie stosownych kroków prawnych przeciwko Pana osobie.

Witold Rudnicki