( cegła czysta, sucha ma usunięty tynk) w cenie 80 groszy za sztukę janina-kurzylewska@wp.pl