SPRZEDAM KAFLE PIECOWE
KAFLE POCHODZĄ Z ROZBIÓRKI PIECY
CENA KAFFLI

kasia.tomek99@wp.pl