W sobotę, 27 maja w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, gościliśmy profesora Uniwersytetu Szczecińskiego Tomasza Sikorskiego. Pomimo słonecznej aury, skłaniającej raczej do wypoczynku na świeżym powietrzu, spotkanie zgromadziło wielu słuchaczy.

Gość przyjechał do nas z wykładem poświęconym postaci Wojciecha Bąka, polskiego pisarza, poety, publicysty i dramaturga. Postaci zupełnie zapomnianej. A był przecież Wojciech Bąk jednym z najlepiej zapowiadających się poetów polskich, zestawianych w jednym szeregu z Czesławem Miłoszem i Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim, laureatem wielu nagród i konkursów literackich. Po zakończeniu wojny Bąk – reprezentant starej polskiej inteligencji, przeżywa ogromny dramat. Nieznośnie pryncypialny, lubujący się w publicznych dyskusjach, oporny na jakiekolwiek ideologiczne naciski, wykazujący brak jakichkolwiek, nawet najmniejszych skłonności do kompromisów zostaje całkowicie pozbawiony możliwości normalnej pracy twórczej. Jako zadeklarowany przeciwnik socrealizmu zostaje pod przymusem i wbrew własnej woli zamknięty  dwukrotnie w „zakładach dla obłąkanych” (w Kościanie i Dziekance), przechodzi załamanie nerwowe i co najmniej kilkakrotnie próbował targnąć się na własne życie.

Do systematycznego niszczenia pisarza przyczyniały się nie tylko władze, służba bezpieczeństwa, ale także i jego koledzy – literaci, którzy z jednej strony obawiali się niepokornego pisarza, z drugiej zazdrościli mu zwyczajnie i po ludzku talentu. Po 1956 r. Bąk tylko na moment powrócił do obiegu literackiego. Zdołał wydać jedynie dwie książki i ponownie zastosowano wobec niego szykany. Krótko przed śmiercią został nawet bezprawnie zamknięty w więzieniu. Przeżył wówczas kolejne załamanie nerwowe, stracił wiarę w sens życia. Zmarł w 1961 r., w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Później już tylko latami, nieprzerwanie, ale skutecznie wymazywano go ze zbiorowej pamięci.

 

Wykład okazał się ciekawą lekcją historii, mrocznych czasów PRL. Prof. Sikorski ukazał nie tylko życie głównego bohatera, ale przede wszystkim jego dramat, straszny i przerażający, dramat człowieka, którego z premedytacją niszczono za życia, a później starano się, aby pozostał zapomniany. Promocja książki prof. Tomasza Sikorskiego „Bal maskowy. Wojciech Bąk 1907-1961. Biografia pisarza”, odbyła się w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 18.11.2016r., skąd pochodzi autor książki jak i najsławniejszy ostrowski poeta Wojciech Bąk.

Więcej o Profesorze można przeczytać na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego, który z pasji dzielenia się wiedzą znalazł czas dla Słuchaczy UTW w Golczewie – Dziękujemy! Po wykładzie obecni na sali słuchacze mogli zadawać prelegentowi pytania. Po burzliwej, pełnej emocji dyskusji spotkanie zakończyło się już tradycyjnie poczęstunkiem.

Tekst i foto – Janina Kołodzińska – prezes UTW w Golczewie