DSC_5543

Międzyzdroje po długim okresie urzędowych zmagań 6 października 2016 r. odbyło się w Międzynarodowym Domu Kultury otwarcie roku akademickiego- członków Stowarzyszenia o nazwie „Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku”/NUTW/. Spotkanie rozpoczęło się wykładem dr n. med. Ireneusza Mazurskiego pod nazwą”Czy jesień życia może być twórcza, zdrowa i piękna”. W spotkaniu uczestniczyli przyszli członkowie NUTW oraz zaproszeni goście.” Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku” posiada własne logo z symboliką i kolorem nawiązującą do międzyzdrojskiego kurortu. Autorem logo jest Jerzy Neukampf, który został wybrany przez członków Założycieli NUTW na Prezesa Zarządu. Pomysł zorganizowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach zrodził się przed rokiem. To wtedy przewodniczący Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów, Rejonowego Oddziału w Międzyzdrojach -Jan Modzelewski przedstawił Burmistrzowi wolę sporej grupy mieszkańców Gminy Międzyzdroje by utworzyć w Międzyzdrojach Uniwersytet Trzeciego Wieku podobnie jak w innych sąsiednich gminach. W dniu 26 stycznia 2015 r. w Międzynarodowym Domu Kultury odbyło się spotkanie w którym udział wzięło76 mieszkańców Gminy Międzyzdroje, którzy upoważnili Jana Modzelewskiego do przygotowania formalnego Zebrania Założycielskiego. Już 17 lutego 2015 r. odbyło się Zebranie Założycielskie. Wówczas obecny na zebraniu Jerzy Neukampf zobowiązał się do przygotowania dokumentacji założycielskiej. I choć początki były trudne i miesiące mijały, to nie zniechęcało, to organizatorów do dalszych działań , których celem było zarejestrowanie Stowarzyszenia NUTW zwłaszcza, że ta społeczna inicjatywa poparta była wolą burmistrza, który objął honorowy patronat i zadeklarował na rzecz NUTW na jego siedzibę pomieszczenia przy ul. Cichej 2 . Dziś już odbywają się tam dyżury Zarządu Stowarzyszenia i przyjmowane są osoby zainteresowane uczestnictwem. Dyżury odbywają się w środę, czwartek i piątek w godzinach 11,00-14,00. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która ukończyła 55 lat , złożyła deklarację członkowską, wpłaciła 50,- złotych wpisowego oraz zobowiązała się do wpłaty składki w wysokości 10,- zł miesięcznie płaconej kwartalnie ,2 razy w roku lub raz w roku. Ponadto burmistrz Leszek Dorosz obiecał stałą opiekę nad Stowarzyszeniem. Dzięki przychylności Przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej Stowarzyszenie uzyskało wsparcie finansowe na III kw. 2016 r. 4 października br. odbyło się I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych NUTW na którym zatwierdzono przedstawiony przez Zarząd Stowarzyszenia skład „Rady Programowej NUTW”. Przewodniczenie Radzie przejął prof. zw. dr hab. Stanisław Musielak z Wydz. Nauk o Ziemi US.

DSC_5545

Członkami Rady zostali: Profesor zw. dr. hab. Kazimierz Kozłowski,dr inż. Wojciech Zyska, dr. Tomasz Olechwir, Jan Magda, Artur Duszyński. Wypracowane przez Radę Programową wnioski, do dalszej działalności NUTW w Międzyzdrojach będą przedstawiane Zarządowi Stowarzyszenia. Od listopada br. rozpoczną się zajęcia z nauki j. niemieckiego i angielskiego oraz podstawowej obsługi komputera, tabletu, telefonu komórkowego itp. Ponadto planowany jest jeden wykład w m-cu z zakresu prawa spadkowego oraz z medycyny dot. Seniorów. W planach Stowarzyszenia przewidziane są też promocje artystyczne Seniorów szczególne członków NUTW. W pierwszej dekadzie grudnia Zarząd Stowarzyszenia planuje zorganizować 2-3 dniową wycieczkę.” Jak zauważa Prezes Zarządu Stowarzyszenia-Jerzy Neukampf praca członków Zwyczajnych w tym także Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana w formie wolontariatu i nie jest wynagradzana . Warto podkreślić, że żaden ze słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie może liczyć na formalny dokument ukończenia studiów, gdyż wszelkie tego typu Stowarzyszenia nie mają prawa do ich wydawania.

Tekst i foto-: Julianna Rogowska