Słuchaczki Uniwersytetu kamieńskiego z koła rękodzieła podjęły się zrobienia tzw. „spódnicy wałeckiej”, która to ma służyć dzieciom z przedszkoli , gdzie odbywamy zajęcia wolontariackie. Pomysł przyszedł z Wałcza, od seniorek, które wymyśliły scenografię do czytania dzieciom bajek w postaci olbrzymiej spódnicy. Czytająca osoba zakłada rozłożystą spódnicę wykonaną z miękkiej wełny, na którą siadają dzieci i słuchają czytanych bajek.

Przez dwa miesiące słuchaczki z UTW pracowały intensywnie aby powielić ciekawy pomysł, a spódnica otrzymała nazwę od miejsca w którym powstała – spódnicą wałecką. Mamy nadzieję, że nasze przedszkolaki, tak jak dzieci z Wałcza zaakceptują ciekawy pomysł i będą chętnie na niej przesiadywać w trakcie czytania. W sobotę przed wykładem, skończone dzieło zostało zaprezentowane wszystkim członkom SUTW.

UTW Kamień Pomorski