DSCF1580

Jest projekt przygotowany przez senatorów PiS mówiący o tym, że nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

W projekcie ustawy zapisano, że „za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989” oznacza to np. że z naszego krajobrazu zniknie np. ulica Generała Karola Świerczewskiego w Wolinie. W 2008 roku z apelem o zmianę nazwy ulicy występował do władz śp. prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurytka.

Zgodnie z projektem, samorządy będą miały dwa lata na zmianę dawniej nadanych nazw, jeśli związane są one z osobami, wydarzeniami i datami, które będą zakazane według projektowanej ustawy. Jeśli nazwa taka, po upływie tego czasu nadal pozostanie Instytut Pamięci Narodowej będzie występował do wojewody z informację o tym. Wówczas wojewoda wystąpi do samorządu w sprawie dostosowania się do ustawy.