foto1

Członkowie Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Wolińskiej, sołtysi Gminy Wolin oraz lokalni liderzy na zaproszenie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów uczestniczyli w dn. 11 marca br. w krajowych obchodach Dnia Sołtysa, które odbyły się w tym roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

foto2

Na uroczystość zjechało się ok. 800 sołtysów z całego kraju. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji o roli sołtysa w rozwoju lokalnym, sposobach wykorzystania funduszu sołeckiego.

foto5

Uroczystość swoją obecnością uświetnił Prezydent RP Bronisław Komorowski, który zwrócił uwagę na trud pracy sołtysa, wzrost aktywności kobiet wiejskich oraz podkreślił wagę narzędzia jakim jest fundusz sołecki w budowaniu małych ojczyzn.

Ilona Szkudlarek