Rada Miejska w Dziwnowie 19 kwietnia zdecyduje o zasadności skargi złożonej na Burmistrza Dziwnowa przez Ludowy Klub Sportowy Bałtyk Międzywodzie. Chodzi o nieprzyznanie klubowi z Międzywodzia dotacji pozwalającej na dalsze prowadzenie działalności sportowej. Radni z komisji rewizyjnej wnioskują o uznanie skargi za bezzasadną. 

W uzasadnieniu projektu uchwały mówiącej o bezzasadności skargi czytamy: – „że komisja konkursowa opiniująca ofertę Bałtyku oceniła ją negatywnie i nie przyznała żadnych punktów w przedmiocie oceny możliwości realizacji zadania publicznego, oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których miało być realizowane zadanie publiczne oraz uwzględnienia planowanego wkładu osobowego, na podstawie informacji uzyskanej od Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie.”

Właśnie to miało zaważyć o nieprzyznaniu środków klubowi z Międzywodzia. O co chodzi? M.in. o wykluczenie prezesa Klubu z Międzywodzia na okres 12 miesięcy z wszelkich rozgrywek piłkarskich. Sęk w tym, że jak zapewniał Przemysław Stanisławowski, wykluczenie już nie obowiązuje, gdyż działacz z Międzywodzia od decyzji się odwołał i obecnie żadne zakazy nie obowiązują.

To co się stało, łączy się z likwidacją klubu. To co robię, robię społecznie poświęcając swój wolny czas. Mam firmę za granicą a jestem na każdym meczu. Poświęcam swój prywatny czas. Do połowy 2016 roku nie oddaliśmy żadnego walkowera. Problemy pojawiły się, kiedy skończyły się nam środki. Do tego doszło przedłużenie sezonu letniego. Moi zawodnicy pracują, więc był problem i faktycznie oddaliśmy trzy walkowery – tłumaczył radnym 21 marca 2017 roku Stanisławowski.

Ostateczna decyzja w sprawie skargi na działalność burmistrza zapadnie w trakcie sesji – 19 kwietnia 2017 roku.