We wtorek sejmowe komisje zaopiniowały pozytywnie projekt nowelizacji ustawy, która wprowadza m.in. możliwość ograniczenia przez gminy sprzedaży alkoholu w nocy, zakaz jego picia w miejscu publicznym, za wyjątkiem wyznaczonych do tego miejsc.

Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przygotowany został przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wnioskodawcy tłumaczyli podczas posiedzenia komisji, że projekt ma na celu wyposażenie samorządów w narzędzia do walki ze zbyt dużą koncentracją punktów, w których można kupić alkohol.

Wedle pomysłu, ograniczona zostałaby sprzedaż alkoholu między godziną 22:00 a 06:00 rano. Samorząd mógłby sam ustalać ramy tego zapisu. Również Rada Gminy będzie mogła zdecydować o węższym zastosowaniu tego zapisu.

Posłowie chcą zakazać spożywania alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Wnioskodawcy przekonują, że tym sposobem zostanie dopracowana definicja „miejsca publicznego”, która do tej pory nie była wystarczająco precyzyjnie określona.

Ponadto, jeżeli ilość wniosków o koncesję na sprzedaż alkoholu przekroczy limit, który ustali Rada Gminy, zdecyduje kryterium odległości od najbliższego punktu sprzedaży.