DSC06842

Sejm przyjął ustawę wstrzymującą sprzedaż państwowej ziemi na 5 lat i zmieniającą zasady obrotu gruntami rolnymi. Zgodnie z jej założeniami nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 hektarów, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie. Dzięki przegłosowanej na komisji poprawce zgłoszonej przez jednego z posłów, restrykcjami nie będą objęte związki wyznaniowe i kościoły.

Przed sejmowym głosowaniem pytano m.in., czy nie ma obaw, że związki wyznaniowe i kościoły będą tworzone tylko w celu nabycia i wydawania decyzji związanych z ziemią?

Zgodnie z założeniami nowej ustawy, oprócz zgody na nielimitowany zakup ziemi, przy kościołach np. na plebaniach, będą mogły być tworzone specjalne oddziały ANR, w których będzie możliwe składanie wniosków, przez osoby ubiegające się np. o unijne dopłaty lub zakup nieruchomości do ustawowych dwóch hektarów.

Mamy świadomość, że odziały terenowe naszych Agencji nie występują wszędzie. Za to we wszystkich, nawet mniejszych miejscowościach co najmniej raz w tygodniu sprawnie funkcjonują przykościelne plebanie. To ułatwi cały proces. Będą tam obowiązywać takie same zasady, jak w przypadku złożenia wniosku w Agencjimówi jeden z posłów.

Składanie wniosków na plebanii nie będzie obarczone żadnymi dodatkowymi obowiązkami. Osoby, które będą chciały nabyć ziemię do 2 hektarów, będą jedynie musiały jedynie wypełnić stosowny wniosek, dołączając do niego zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, ubiegłoroczny PIT, uiścić stosowną opłatę na rzecz kościoła.

Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia, bowiem 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców. Teraz zajmie się nią Senat.