Punktualnie o godzinie 12 rozpocznie się ogólnopolska akcja przeciwko planowanym zmianom w Krajowej Radzie Sądownictwa. Sędziowie sprzeciwiają się rządowym planom zmian w wymiarze sprawiedliwości. Rząd chce między innymi zlikwidować obecną Krajową Rady Sądownictwa i zastąpić ją nową – wybieraną przez polityków.

Skierowany do dalszych prac w Sejmie projekt rządowy zakłada wygaszenie kadencji obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i powołanie nowej. Piętnastu sędziów zasiadających w KRS miałby w przyszłości wybierać Sejm na wniosek marszałka lub grupy 50 posłów. Obecnie sędziów do KRS delegują zgromadzenia ogólne poszczególnych szczebli sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych. Krajowa Rada Sądownictwa i stowarzyszenia sędziowskie sprzeciwiają się forsowanym przez rząd PiS zmianom. Sędziowie twierdzą, że oznaczają one podporządkowanie sądów politykom i koniec niezależności sądownictwa w Polsce.

Zaplanowane na południe 20 kwietnia zebrania sędziów to wynik apelu z 20 marca. Punktualnie o godzinie 12 sędziowie udadzą się na zebrania. W ich tracie wybiorą spośród siebie osobę odpowiedzialną za kontakty z mediami oraz przedstawiciela do udziału w pracach forum współpracy samorządu sędziowskiego. W kamieńskim Sądzie Rejonowym, w wydziale cywilnym, karnym oraz rodzinnym i nieletnich orzeka 7 sędziów.