DSC04467

Sebastian Mamzer, były przewodniczący Rady Powiatu nowym szefem Komisji Rewizyjnej. Za kandydaturą nowego przewodniczącego głosowało 9 radnych koalicji. Podczas dzisiejszej sesji wybrano także pozostałych członków komisji. Zostali nimi – Marek Matys, Marek Świderski, Ariel Juszczak, Edward Arys.

Komisja rewizyjna jako wewnętrzny organ rady jest właściwa do sprawowania z jej ramienia czynności kontrolnych, opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

DSC04530

Za wyborem Sebastiana Mamzera głosowali radni: Marek Świderski, Ariel Juszczak, Jarosław Kapitan, Adam Celiński, Radosław Drozdowicz, Józef Malec, Waldemar Dubrawski, Jadwiga Adamowicz.

kamienskie.info