Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wydała pozytywną decyzje związaną z oceną jakości wody w kąpielisku Szczucze w Golczewie. Po zapoznaniu się z wynikiem badań wody pobranej w dniu 22 sierpnia w ramach urzędowej kontroli, PSSE stwierdził, iż woda w badanym zakresie mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W pobranej próbce nie stwierdzono zakwitu sinic, makroalg i fitoplanktonu oraz materiałów smolistych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów. W związku z powyższym Sanepid stwierdził przydatność wody do kąpieli.