Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie podsumował pierwszą połowę sezonu letniego w naszym województwie. Oficjalnie zgłoszonych zostało 2854 turnusów, na których wypoczywało ponad 136 tys. uczestników. Jeden z niepokojących przypadków ujawniono w Międzyzdrojach.

Do 2 sierpnia pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych skontrolowali 473 turnusy przeprowadzając w nich 485 kontroli, w tym 17 interwencyjnych. Na 14 turnusach stwierdzono nieprawidłowości. Za zły stan bieżący osoby odpowiedzialne zostały ukarane 50 mandatami na łączną kwotę 14 700 złotych.

Jednym z niepokojących przypadków, było ognisko choroby przenoszonej drogą pokarmową wśród uczestników kolonii przebywających w ośrodku wypoczynkowym w Międzyzdrojach. Chorowało tam 26 osób w tym 18 dzieci do 14 lat. 1 osoba była hospitalizowana. Przeważające objawy to: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, gorączka. Dochodzenie epidemiologiczne w toku.

WSSE