Do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych kierowany jest kolejny konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na uzyskanie dofinansowania na modernizację energetyczną budynków. Wszystko odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych rusza na początku czerwca. Do rozdysponowania jest 19 mln złotych. Wnioski mogą składać wyłącznie wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe na cel głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia oszczędności energii pierwotnej  tj. wzrostu efektywności energetycznej budynku.

Oszczędność energetyczna budynku powyżej 25 % do 40% – maksymalny poziom dofinansowania 25%;
Oszczędność energetyczna budynku powyżej 40 % do 60% – maksymalny poziom dofinansowania 35%;
Oszczędność energetyczna budynku powyżej 60 % – maksymalny poziom dofinansowania 45%.

Aby ubiegać się o środki, należy posiadać przeprowadzony audyt energetyczny, który pozwoli na zweryfikowanie powyższych oszczędności. Wnioski można składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie do końca lipca. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu – 91 44 10 300 lub bezpośrednio w siedzibie: przy ul. Jagiellońskiej 32 lok. U/5, 70-382 Szczecin w godzinach 7.30 – 15.30