To kolejny nietypowy skarb o jaki wzbogaciło się Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej! 12 grudnia pan Mariusz Polewczyński, mieszkaniec Benic przekazał placówce niezwykły zabytek z okresu wpływów rzymskich. Moneta o średnicy 1,75 cm i wadze 2 gram, pochodzi z czasów panowania cesarzy rzymskich!

Na awersie monety widoczny jest wizerunek władcy w profilu z głową skierowaną w prawo, w otoku słabo czytelny napis, prawdopodobnie z imieniem władcy. Być może cesarza Kommodusa (Lucius Aurelius Commodus, Marcus Aurelius Commodus Antoninus) z dynastii Antoninów, który rządził Rzymem w latach 180-192 naszej ery – był synem Marka Aureliusza. Zwano go również cesarzem gladiatorów, ze względu na to, że brał osobisty udział w walkach na arenie. Na rewersie monety w centralnej części umieszczona został rzymska personifikacja Felicitas – personifikacja szczęścia i pomyślności. W lewej ręce trzyma kaduceusz – symboliczną laskę heroldów, a w prawej prawdopodobnie róg obfitości – tłumaczy Grzegorz Kurka z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Moneta odkryta została w tym roku na terenie gminy Kamień Pomorski. To pierwszy tego typu zabytek w kamieńskim Muzeum. O jego odkryciu poinformowany zostanie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Jest to pierwsze powojenne znalezisko monety z okresu rzymskiego na terenie naszej gminy.

Przed II wojną światową odkryto skarb monet rzymskich w okolicach Sibina, na który składało się 76 monet, w tym dwadzieścia trzy monety Konstantyna I, osiem Heleny – matki Konstantyna I, trzy Krispusa, jedenaście Konstantyna II, dwie Konstancjusza II i jedna moneta Licyniusza. Skarb z Sibina prezentowany będzie wraz z innymi zabytkami na czasowej wystawie w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, która planowana jest na kwiecień 2018 roku. Monetę przekazaną przez pana Mariusza Polewczyńskiego będzie można obejrzeć już na początku stycznia 2018 roku w gablocie poświęconej zabytkom miesiąca – podkreśla Grzegorz Kurka.

Literatura: Cnotliwy Eugeniusz: Powiat kamieński w starożytności, str. 294, Szczecin 1966. Bronisch Gerhard, Ohle Walter: Kreis Kammin Land, str.32, Stettin 1939. Karpowicz Jan: Monety rzymskie znalezione na Pomorzu Zachodnim, w: Materiały Zachodnio-Pomorskie, str. 125 – 159 , tom II, Szczecin 1956. Katalog wystawy pod redakcją Ewy Górkiewicz – Buckiej: Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii, Szczecin 2017 r.