183104_ludzie-deszcz-parasol-noc

Zmiany stawek opłat za korzystanie ze środowiska przewidziane w procedowanym obecnie w szybkim trybie projekcie nowej Ustawy Prawo Wodne spowodują drastyczny wzrost kosztów działalności wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a w konsekwencji co najmniej kilkunastoprocentową podwyżkę stawek opłat za wodę, które dotkną nas wszystkich – ostrzegają Izby Gospodarczej, Wodociągi Polskie.

Obecnie średnia stawka opłaty za pobór wody podziemnej dostarczanej do spożycia przez ludzi wynosi ok.0,07 zł/m3. Po wprowadzeniu nowych stawek opłata będzie stanowić średnio 0,49 zł/m3, a w największych miastach nawet 0,70 zł/m3 pobranej ze środowiska wody. Oznacza to, że po wprowadzeniu nowych stawek opłat za pobór wody podziemnej nastąpi wzrost opłaty środowiskowej o 700%, a w największych przedsiębiorstwach nawet o 1000%! W rezultacie tych zmian w cenie wody (średnia cena 3 – 4 zł netto za 1 m3) dostarczanej do odbiorców w Polsce zawarte będzie od kilkunastu do dwudziestu kilku procent opłaty środowiskowej. Zaskakujący jest fakt, iż dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ministerstwo Środowiska proponuje nie tak jak dotychczas, preferencyjne stawki, lecz identyczne opłaty jak dla wody wykorzystywanej w przemyśle (np. górnictwo, produkcja skór i wyrobów ze skór, wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej). Zaskakujące jest także nierównomierne obciążenie podatkiem ekologicznym mieszkańców dużych miast, korzystających z rozległych wodociągów, którzy zapłacą najwyższą opłatę (0,70 zł za 1 m3 pobranej wody), w stosunku do osób korzystających z własnego, małego ujęcia wody, którzy z tej opłaty będą zwolnieni.

– Zamiar wprowadzenia kilkusetprocentowej podwyżki tych opłat przez Ministerstwo Środowiska świadczy o chęci sfinansowania innych działów gospodarki wodnej przez większe opodatkowanie wody przeznaczonej dla ludności. Jeżeli Ministerstwo Środowiska nie uwzględni wielokrotnie zgłaszanych wyżej wymienionych postulatów branży, to ceny dostarczania wody dla ludności wzrosną, w wielu regionach Polski przekraczając próg akceptowalności społecznej. Podwyżki cen usług nie będą wynikały z rachunku ekonomicznego, ale będą wyłącznie skutkiem arbitralnego podwyższenia daniny na rzecz państwa. – czytamy w komunikacie. 

Ceny dostarczania wody wzrosną automatycznie średnio o ok. 15-17%. Zakładając, że jeden mieszkaniec Polski zużywa rocznie 35 m3 wody – płaci za to obecnie 143,5 zł brutto, a po podwyżce zapłaci 162,75 – 166,25 zł brutto. Dla czteroosobowej rodziny oznaczać to będzie wzrost wydatków o co najmniej 80 – 88 zł rocznie brutto. Poziom wzrostu cen będzie zróżnicowany w zależności od regionu Polski oraz od wielkości poboru wody, ale w niektórych regionach – z racji ich lokalnej specyfiki – może być szokująco wysoki nawet do 25% (procentowy wzrost cen w niektórych miejscowościach w Polsce obrazuje zamieszczona poniżej tabela).

Czy szykowane przez obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości zmiany ustawy o Prawie wodnym dotkną mieszkańców gminy Kamień Pomorski? Postanowiliśmy zapytać o ich ocenę prezesa kamieńskiego PGK, pana Adriana Guranowskiego:

Mocno w górę idą opłaty środowiskowe za pobór wód podziemnych Trudno się nie zgodzić z Izbą, że perspektywa takich podwyżek wygląda wyjątkowo nieciekawie i raczej nie jest związana z koniecznością zapewnienia przez Państwo ochrony wód. A konkretnie jeśli przyjmiemy wzrost stawki opłat wynikający z proponowanych przepisów oraz zgodny z przepisami sposób liczenia taryfy za wodę, to możemy mieć wzrost o 17% tylko z tytułu opłaty środowiskowej. W Kamieniu Pomorskim z obecnej dzisiaj 3,75 brutto stawka wzrosłaby o ok. 70 gr/1m3 czyli do ok. 4,5 zł./1m3 – trzeba tu zauważyć że tylko z jednego tytułu – a przy taryfach oblicza się przecież także jeszcze inne koszty.  Byłby to zatem największy w historii wzrost cen wody – tłumaczy prezes PGK.

Ustawa przewiduje też powołanie specjalnej spółki – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Będzie pobierać, opłaty, wydawać pozwolenia, odpowiadać za budowę wałów przeciwpowodziowych, regulację rzek czy budowę dróg wodnych.

[vc_facebook]