Resort infrastruktury i budownictwa przymierza się do wprowadzenia okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, które zastąpiłyby działające obecnie inspektoraty powiatowe – powiedział wiceminister Tomasz Żuchowski. Jak wyjaśnił Żuchowski, zmiany w strukturze nadzoru budowlanego będą polegały m.in. na utworzeniu około stu okręgowych inspektoratów nadzoru – w miejsce obecnych 377 powiatowych.

Z danych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, że w wielu powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego (102 z 377) nie ma więcej merytorycznych etatów niż trzy. – Istnienie tak małych instytucji nie sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu zasobów finansowych i ludzkich, nie pozwala też na zatrudnienie specjalistów z różnych dziedzin, o różnych uprawnieniach budowlanych – zauważył Żuchowski.

Jego zdaniem, w jednostkach nadzoru budowlanego powinny pracować osoby z różnymi uprawnieniami, z jak największą liczbą specjalności. Wzmocni to – jak przekonywał – bezpieczeństwo budowlane i poprawi zarządzanie ładem przestrzennym.

Resort chce, by po reformie Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego miał uprawnienia do powoływania i odwoływania wojewódzkich i okręgowych inspektorów nadzoru budowlanego. W przypadku nieprawidłowości przy wykonywaniu obowiązków służbowych przez inspektorów pozwoli to na łatwiejsze wyciąganie konsekwencji personalnych. – Niewłaściwy jest stan, w którym organ wyższego stopnia stwierdza rażące uchybienia w wykonywaniu obowiązków przez organ podległy, a nie może wyciągnąć bezpośrednich konsekwencji – powiedział Żuchowski. Zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.