IMG-20151220-WA0001

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zastanawia się nad podwyżką opłaty paliwowej – poinformował na konferencji prasowej wiceminister Jerzy Szmit. Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone w życie, benzyna może być droższa o 10-20 groszy na litrze.

– Zastanawiamy się nad konsekwencjami wprowadzenia podwyżek opłaty paliwowej. Musimy pamiętać, że wszystkie pieniądze z opłaty paliwowej trafiają do funduszu drogowego i do funduszu kolejowego – powiedział.  Podczas prezentacji oszacował zwiększenie wpływów z tytułu opłaty na 20-40 mld zł w ciągu 10 lat.

– 20 mld zł można osiągnąć jeśli podniesiemy opłatę o 10 gr na litr (cena detaliczna – red.). 40 mld zł można osiągnąć w ciągu 10 lat przy 20 gr na litrze – powiedział Szmit. Obecnie opłata paliwowa dla benzyny wynosi 129,41 zł na tysiąc litrów (niespełna 13 gr za litr) i 288,05 zł dla olejów napędowych (niespełna 29 gr za litr).